ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร บุคลากร ผู้ปกครองและนักเรียน
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์