กิจกรรมถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน

ณ วัดมเหยงคณ์

(3 ก.ค. 2563)