นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานมอบเครื่องเทอร์โมสแกน
วันพุธ ที่8 กรกฎาคม พ.ศ.2563
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์