กิจกรรมไหว้ครู
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
(16 ก.ค. 2563)