พิธีปิด กีฬากรีฑาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ณ สนามกีฬากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

(12 - 14 ก.ค. 2559)