กิจกรรม "แห่เทียนพรรรษา"

ณ วัดมเหยงคณ์

(18 ก.ค. 2559)