บันทึกเทป ถวายพระพร

เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

( 7 .. 2559)