ประชุมสานสัมพันธ์ครู ผู้ปกครอง ร้อยรวมใจเพื่อลูกรัก

ณ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์

(5 ส.ค. 2560)