ร้อยดวงใจ...สายใยผูกพัน

มุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ

(22 ก.ย. 2560)