ร่วมแสดงความยินดี

นักกีฬาตัวแทนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

การแข่งขันกีฬาระดับภาคใต้ "พัทลุงเกมส์"