ร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จด้านกีฬา

ตัวแทนนักเรียน ท.มย.

ร่วมแข่งขันกีฬา "พัทลุงเกมส์"