ชุดการแสดงของตัวแทนนักเรียน

เทศกาลงานเดือนสิบ

เวทีชุมชน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
(14 ก.ย. 2560)
ภาพชุดที่ 1