สอบธรรมสนามหลวง

นักธรรมศึกษาชั้น ตรี โท เอก

ณ วัดมเหยงคณ์

(9 พ.ย. 2560)