กิจกรรมวันลอยกระทง

โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์

(3 พ.ย. 2560)