กิจกรรมไหว้ครู

โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์

(2 มิ.ย. 2559)