รอบรู้เรื่องการแห่หมรับ

ประเพณีบุญสารทเดือนสิบ

ณ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์