ประชุมสัมมนาจัดทำแผนงบประมาณ

ณ ห้องเรียนรวม โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์

(15 ก.ย. 2560)