กิจกรรม "วันวิสาขบูชา"

ณ วัดมเหยงคณ์

(19 พ.ค. 2559)