กิจกรรม "ไหว้ครู"

โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์

(6 มิ.ย. 2556)