กิจกรรม "วันสุนทรภู่"

โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์

(26 มิ.ย. 2556)