กิจกรรมแห่เทียนพรรษา

ณ วัดมเหยงคณ์

(19 ก.ค. 2556)