รางวัล ชนะเลิศ

ละครภาษาอังกฤษ ป.4 -ป.6

มหกรรม การจัดการศึกษาท้องถิ่น 2556 (ระดับประเทศ)

ณ เมืองทองธานี (2-4 ส.ค. 2556)