กิจกรรม

Big Cleaning Day

เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
(8 ส.ค. 2556)