แบบทดสอบความรู้ออนไลน์

วิชา คอมพิวเตอร์
ป.4
(ชุดที่ 2)
อ.ปริชมน คงช่วย
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
********************************************************************************************
1. ข้อใด ไม่ใช่ เทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรทัศน์
หนังสือเรียน
คอมพิวเตอร์
ดาวเทียม

2. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
สารสนเทศทำให้เกิดข้อมูล
เทคโนโลยีสารสนเทศทำให้เกิดข้อมูล
เทคโนโลยีทำให้เกิดข้อมูลและสารสนเทศ
ข้อมูลและสารสนเทศทำให้เกิดเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. โทรศัพท์เคลื่อนที่จัดเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศด้านใด
ด้านการสื่อสาร
ด้านการศึกษา
ด้านธุรกิจพาณิชย์
ด้านวงการบันเทิง

4. นักเรียนได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศด้านใดมากที่สุด
ทำให้แก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ง่ายขึ้น
ค้นคว้าหาความรู้ได้สะดวกยิ่งขึ้น
ได้รับความสนุกจากการเล่นเกม
ทำให้เรียนหนังสือได้ง่ายยิ่งขึ้น

5. ครู น่าจะได้รับประโยชน์ใดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ
การวินิจฉัยและรักษาโรค
การคำนวณรายรับ-รายจ่าย
การผลิตสื่อการเรียนการสอน
การตรวจสอบคุณภาพผลผลิต

6. คอมพิวเตอร์ใช้อุปกรณ์ในข้อใดในการรับข้อมูล
แป้นพิมพ์
จอภาพ
เคส หรือ ตัวเครื่อง
ลำโพง

7. อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศข้อใดมีหน้าที่เหมือนกัน
คอมพิวเตอร์-กล้องดิจิทัล
โทรศัพท์เคลื่อนที่-แผ่นซีดี
แฟลชไดรฟ์-แผ่นซีดี
แฟลชไดรฟ์-สแกนเนอร์

8. อุปกรณ์ใดทำหน้าที่เก็บข้อมูลลักษณะต่างๆ
แผ่นซีดี
กล้องดิจิทัล
สแกนเนอร์
โทรศัพท์เคลื่อนที่

9. อุปกรณ์ใดทำหน้าที่บันทึกภาพ
สแกนเนอร์
แฟลชไดรฟ์
กล้องดิจิทัล
คอมพิวเตอร์

10. อุปกรณ์ใดทำหน้าที่ติดต่อสื่อสาร
แผ่นซีดี
โทรศัพท์เคลื่อนที่
สแกนเนอร์
แฟลชไดรฟ์

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ: