แบบทดสอบความรู้ออนไลน์

วิชา คอมพิวเตอร์
ป.4
(ชุดที่ 3)
อ.ปริชมน คงช่วย
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
********************************************************************************************
1. ใครใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ถูกต้อง
ทินใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่โทรหาแม่ที่อยู่ต่างจังหวัด
อิ๋วใช้แฟลชไดรฟ์บันทึกข้อมูล
ฝนใช้คอมพิวเตอร์พิมพ์รายงาน
วีใช้กล้องดิจิทัลแอบถ่ายรูปผู้หญิง

2. ใครใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ถูกต้อง
ป๋อมใช้สแกนเนอร์สแกนรูปภาพไว้ใส่ในรายงาน
โอ๋ใช้แผ่นดิสก์ร่อนเล่นกับเพื่อน
ต่ายใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ส่งข้อความไปหาเพื่อน
เอกวาดภาพโดยใช้โปรแกรมเพนท์

3. หมอ น่าจะได้รับประโยชน์ใดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ
การคำนวณรายรับ-รายจ่าย
การผลิตสื่อการเรียนการสอน
การตรวจสอบคุณภาพผลผลิต
การวินิจฉัยและรักษาโรค

4. รถไฟฟ้า เป็นประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านใด
ด้านการศึกษา
ด้านการคมนาคม
ด้านการแพทย์
ด้านธุรกิจพาณิชย์

5. ซอฟต์แวร์คืออะไร
อุปกรณ์ต่างๆ ของคอมพิวเตอร์
ผู้ที่ใช้งานคอมพิวเตอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
หน่วยประมวลผลคอมพิวเตอร์

6. ข้อใดคือขั้นตอนการทำงานของคอมพิวเตอร์
จัดเก็บ>แสดงผล>ประมวลผล>รับข้อมูล
รับข้อมูล>ประมวลผล>แสดงผล>จัดเก็บ
ประมวลผล>จัดเก็บ>รับข้อมูล>แสดงผล
รับข้อมูล>จัดเก็บ>ประมวลผล>แสดงผล

7. คำพูดหรือการแสดงท่าทางของมนุษย์เปรียบได้กับสิ่งใดของคอมพิวเตอร์
ซีพียู
แผ่นดิสก์
เมาส์
จอภาพ

8. ข้อใด ไม่ใช่ ส่วนประกอบของฮาร์ดแวร์
โปรแกรม
จอภาพ
แป้นพิมพ์
หน่วยประมวลผล

9. ในขณะพิมพ์ข้อความ ถ้าเราต้องการเว้นวรรคตัวอักษร ต้องกดปุ่มใด
Esc
Tab
Space Bar
Backspace

10. การคลิกหรือกดปุ่มซ้ายของเมาส์จะมีผลเหมือนการกดแป้นใดที่แผงแป้นอักขระ
Shift
Enter
Tab
Caps Lock

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ: