แบบทดสอบความรู้ออนไลน์

วิชา คอมพิวเตอร์
ป.4
(ชุดที่ 4)
อ.ปริชมน คงช่วย
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
********************************************************************************************
1. เมื่อคอมพิวเตอร์รับข้อมูลแล้วจะส่งข้อมูลมาที่ใด
แผ่นดิสก์
จอภาพ
ซีพียู
แป้นพิมพ์

2. หน่วยความจำแรม (RAM) และรอม (ROM) จะอยู่ส่วนใดของคอมพิวเตอร์
แป้นพิมพ์
หน่วยประมวลผล
ซอฟต์แวร์
จอภาพ

3. เครื่องมือควบคุมตัวชี้ตำแหน่งบนจอภาพคือข้อใด
ไอคอน
เมาส์
แป้นพิมพ์
ซีพียู

4. การตั้งชื่อของโฟลเดอร์ในข้อใด ไม่ถูกต้อง
Ant
Ant_t
AntT
AnT/t

5. ข้อใดเป็นการลบไฟล์ด้วยการลากย้าย
คลิกซ้ายที่ำไฟล์ที่จะลบค้างไว้ แล้วลากไปทิ้งที่ Recycle Bin
คลิกขวาที่ไฟล์ที่จะลบค้างไว้ แล้วลากไปทิ้งที่ Recycle Bin
คลิกซ้ายที่ำไฟล์ที่จะลบแล้วกด Delete
คลิกขวาที่ไฟล์ที่จะลบค้างไว้ พร้อมกับกดปุ่ม Delete

6. ข้อใด ไม่ใช่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
วินโดวส์
ไมโครซอฟต์
เพนท์
ดรอว์

7. ถ้านักเรียนต้องการพิมพ์รายงาน ควรเลือกใช้โปรแกรมใด
โฟโต้ชอป(Photoshop)
เพาเวอร์พอยท์(Microsoft Office PowerPoint)
ไมโครซอฟต์เวิร์ด(Microsoft Office Word)
ไมโครซอฟต์เอ็กเซล(Microsoft Office Excel)

8. ข้อใดเรียงลำดับขั้นตอนการทำงานของคอมพิวเตอร์ได้ถูกต้อง
นำข้อมูลมาคำนวณและประมวลผล>รับข้อมูล>จัดเก็บข้อมูล>แสดงผลข้อมูล
จัดเก็บข้อมูล>แสดงผลข้อมูล>รับข้อมูล>นำข้อมูลมาคำนวณและประมวลผล
รับข้อมูล>นำข้อมูลมาคำนวณและประมวลผล>แสดงผลข้อมูล>จัดเก็บข้อมูล
แสดงผลข้อมูล>จัดเก็บข้อมูล>นำข้อมูลมาคำนวณและประมวลผล>รับข้อมูล

9. ถ้าต้องการลบตัวอักษรที่อยู่หลังเคอร์เซอร์ ต้องกดที่ปุ่มใดบนแป้นพิมพ์
Backspace
Delete
Tab
ตัวหนอน(-)

10. การเก็บข้อมูลที่พิมพ์ลงในแผ่น CD ควรเลือกเก็บไว้ในที่ใด
Removable Disk[F:]
CD Drive [E:]
My Documents
My Computer

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ: