วิชา คอมพิวเตอร์
ป.4
(ชุดที่ 6)
ครูปริชมน คงช่วย
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
****************************************

1. ใคร ไม่ได้ ประกอบอาชีพ
ฝนพิมพ์รายงานส่งครู
เกดรับจ้างซักผ้า
มดขายตุ๊กตาที่ทำเอง
ตั้มทำบัตรอวยพรมาขายเพื่อนๆ

2. ข้อใด ไม่ใช่ อาชีพรับราชการหรือรับจ้าง
พนักงานดับเพลิง
ช่างตัดผม
ตำรวจ
ครู

3. ข้อใด ไม่ใช่ อาชีพรับจ้าง
นายอำเภอ
ชาวนา
พนักงานบริษัท
วิศวกร

4. ผู้ประกอบอาชีพรับจ้าง ควรมีลักษณะอย่างไร
กำหนดรูปแบบการประกอบอาชีพได้อย่างอิสระ
เป็นผู้มีความสามารถหลายอย่าง
มีความสามารถเฉพาะด้าน และมีความรู้ในวิชาชีพอย่างใดอย่างหนึ่ง
ใช้กำลังแรงกายเป็นหลักในการประกอบอาชีพ

5. ก้องวาดรูปและมีความสามารถในด้านการวาดรูป ก้องเหมาะที่จะประกอบอาชีพใด
จิตรกร
พ่อค้า
ช่างถ่ายภาพ
นักเขียน

6. ข้อใด ไม่ใช่ อาชีพอิสระ
ตำรวจ
ชาวไร่
ช่างเย็บผ้า
ร้านขายขนม

7. ข้อใด ไม่ใช่ อาชีพอิสระ
แม่ค้า
ชาวประมง
ช่างถ่ายรูป
หมอ

8. อาชีพใดเกี่ยวข้องกับการสื่อสาร
บุรุษไปรษณีย์
ตำรวจ
ทนาย
นักบิน

9. ข้อใดเป็นผลดีของการประกอบอาชีพมากที่สุด
มีชื่อเสียงโด่งดัง
มีผู้คนให้ความนับถือ
มีสินค้าออกสู่ท้องตลาด
มีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว

10. ข้อใดคือรูปแบบรายได้ของอาชีพอิสระ
รายได้แน่นอนตายตัว
รายได้ขึ้นอยู่กับการบริจาค
รายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากในธนาคาร
รายได้ไม่แน่นอนตายตัว ขึ้นอยู่กับการดำเนินการ

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ: