วิชา คอมพิวเตอร์
ป.4
(ชุดที่ 7)
ครูปริชมน คงช่วย
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์

***********************************


1. ข้อใดเป็นการปฏิบัติในการเปลี่ยนชื่อไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ ไม่ถูกต้อง
กดปุ่ม F2 บนแป้นอักขระ พิมพ์ชื่อ
เลือกคำสั่ง File > Rename และพิมพ์ชื่อ
คลิกซ้ายแล้วเลือก Rename และพิมพ์ชื่อ
คลิกซ้ายซ้ำที่ชื่อไฟล์หรือโฟลเดอร์นั้นอีกครั้ง

2. จากภาพเป็นสัญลักษณ์ในข้อใด
การย้าย
ถังขยะ
การลบ
เปลี่ยนชื่อ

3. ถ้าต้องการลบไฟล์แบบถาวรควรปฏิบัติอย่างไร
กด Shift ค้างไว้ แล้วเลือก File
กด F2 ค้างไว้ แล้วเลือก File
กด F2 ค้างไว้ แล้วเลือก Delete
กด Shift ค้างไว้ แล้วเลือก Delete

4. ข้อใดเรียงลำดับขั้นตอนการใช้งาน โปรแกรมเพนท์ถูกต้อง
คลิก Start > Accessories > All Programs > Paint
คลิก All Programs > Start >Accessories > Paint
คลิก Start > All Programs > Accessories > Paint
คลิก Accessories > Start > All Programs > Paint

5. การระบุหน้าที่จะพิมพ์ควรเลือกข้อใด
Copies
All
Selection
Pages

6. ข้อใด ไม่ใช่ เครื่องมือที่ใช้ในการวาดภาพ
7. ข้อใดเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการระบายสี
8. ถ้าตัวชึ้ของเมาส์ เป็นรูป บนหน้าจอโปรแกรมเพนท์ แสดงว่าใช้เครื่องมือใด
9. ข้อใดเป็นสัญลักษณ์ของโฟลเดอร์
10. ฝ้ายต้องการเก็บข้อมูลไว้ในคอมพิวเตอร์ ฝ้ายควรปฏิบัติอย่างไร
คลิก File > Save As แล้วเลือก My Documents พิมพ์ชื่อ กด Save
คลิก File > Save แล้วเลือก Drive [G:] พิมพ์ชื่อ กด Save
คลิก File > Save แล้วเลือก CD Drive [E:] พิมพ์ชื่อ กด Save
คลิก Folder > Save As แล้วเลือก My Documents พิมพ์ชื่อ กด Save

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ: