วิชา คอมพิวเตอร์
ป.4
(ชุดที่ 8)
ครูปริชมน คงช่วย
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
********************************

1. ใคร ไม่ได้ ทำอาชีพอิสระ
ตั้มเป็นชาวนา
แก้มเป็นนักร้อง
ทินเป็นช่างภาพ
ตู๋เป็นนางพยาบาล

2. อาชีพใดจัดเป็นอาชีพลักษณะเดียวกับช่างซ่อมรองเท้า
นักบัญชี
นักบิน
ชาวสวน
หมอ

3. อาชีพใดต้องค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ
ชาวนา
ครู
ทหาร
แม่ค้า

4. อาชีพใดมีหน้าที่ปกป้องดูแลประเทศชาติ
ทหาร
หมอ
ทนาย
ตำรวจ

5. อาชีพใดที่เป็นแหล่งผลิตอาหาร
วิศวกร
เกษตรกร
แม่ค้า
ครู

6. ใครทำงานธุรกิจ
นาถประดิษฐ์ตุ๊กตา
นิลปลูกต้นไม้
นัทเลี้ยงแมว
นุ่นรับจ้างซักผ้า

7. ข้อใดไม่ใช่ ความต้องการขั้นพื้นฐาน
บ้าน
อาหาร
ยารักษาโรค
โทรศัพท์เคลื่อนที่

8. อาชีพการให้บริการมีส่วนในการพัฒนาประเทศด้านใดมากที่สุด
เศรษฐกิจ
การศึกษา
การเมือง
วัฒนธรรม

9. ผู้ที่ประกอบอาชีพการให้บริการจะทำงานในลักษณะใด
แก้ปัญหาให้กับสังคม
สร้างความรักให้กับคนในประเทศ
อำนวยความสะดวกให้กับทุกคน
สร้างความมั่นคงให้กับชุมชน

10. อาชีพใดต้องมีคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์ในการประกอบอาชีพ
พ่อค้าแม่ค้า
ตำรวจ
คุณครู
ทุกอาชีพ

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ: