วิชา คอมพิวเตอร์
ป.4
(ชุดที่ 9)
ครูปริชมน คงช่วย
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
********************************


1. ข้อใไม่ใช่ เทคโนโลยีสารสนเทศ
คอมพิวเตอร์
กล้องดิจิทัล
หนังสือเรียน
ดาวเทียม

2. ใครใช้เทคโนโลยีสารสนเทไม่ถูกต้อง
ทินใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่โทรหาแม่ที่อยู่ต่างจังหวัด
อิ๋วใช้แฟลชไดรฟ์บันทึกข้อมูล
ฝนใช้คอมพิวเตอร์พิมพ์รายงาน
วีใช้กล้องดิจิทัลแอบถ่ายรูปผู้หญิง

3. ใครใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ถูกต้อง
ป๋อมใช้สแกนเนอร์สแกนรูปภาพไว้ใส่ในรายงาน
โอ๋ใช้แผ่นดิสก์ร่อนเล่นกับเพื่อน
ต่ายใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ส่งข้อความไปหาเพื่อน
เอกวาดภาพโดยใช้โปรแกรมเพนท์

4. บุคคลในภาพ   น่าจะได้รับประโยชน์ใดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ
การคำนวณรายรับ-รายจ่าย
การผลิตสื่อการเรียนการสอน
การตรวจสอบคุณภาพผลผลิต
การวินิจฉัยและรักษาโรค

5. จากภาพ      เป็นประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านใด
ด้านการศึกษา
ด้านการคมนาคม
ด้านการแพทย์
ด้านธุรกิจพาณิชย์

6. ซอฟต์แวร์คืออะไร
อุปกรณ์ต่างๆ ของคอมพิวเตอร์
ผู้ที่ใช้งานคอมพิวเตอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
หน่วยประมวลผลคอมพิวเตอร์

7. ข้อใดคือขั้นตอนการทำงานของคอมพิวเตอร์
จัดเก็บ >แสดงผล >ประมวลผล >รับข้อมูล
รับข้อมูล >ประมวลผล >แสดงผล >จัดเก็บ
ประมวลผล >จัดเก็บ >รับข้อมูล >แสดงผล
รับข้อมูล >จัดเก็บ >ประมวลผล >แสดงผล

8. คำพูดหรือการแสดงท่าทางของมนุษย์เปรียบได้กับสิ่งใดของคอมพิวเตอร์
ซีพียู
แผ่นดิสก์
เมาส์
จอภาพ

9. ข้อใดไม่ใช่ ส่วนประกอบของฮาร์ดแวร์
โปรแกรม
จอภาพ
แป้นพิมพ์
หน่วยประมวลผล

10. ในขณะพิมพ์ข้อความ ถ้าเราต้องการเว้นวรรคตัวอักษร ต้องกดปุ่มใด
Esc
Tab
Space Bar
Backspace

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ: