ขอแสดงความยินดี

ท่านมาโนช เสนพงศ์

ในโอกาสรับตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีฝ่ายการศึกษา
(10 เม.ย. 2556)