พิธิปิดกีฬากลุ่มโรงเรียน

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

(10 ก.ค. 2557)