วันแม่แห่งชาติ
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
(6 ส.ค. 2557)