ปฐมนิเทศพนักงานครูโรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์

ประจำปีการศึกษา 2557

โดย ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
(14 พ.ค. 2557)