กิจกรรมเลือกตั้ง สภานักเรียน

โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์

(6 ส.ค. 2557)