กีฬาสีสัมพันธ์ระดับปฐมวัย

โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์

(30 ส.ค. 2557)
ภาพชุดที่ 3