แห่หมรับ ณ วัดมเหยงคณ์

โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์

(18 ก.ย. 2557)