ร่วมขบวนแห่หมรับ

เทศกาลบุญสารทเดือนสิบ

(21 ก.ย. 2557)