ร่วมแสดงความยินดี

ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

เข้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย
(21 พ.ค. 2557)