โครงการสอบวัดผลอัจฉริยภาพทางวิชาการ บริษัทเซ็นเตอร์วัน เอ็นดูเคธีน จำกัด

รางวัลคะแนนสูงสุด ลำดับที่ 3 ระดับประเทศ

วิชาภาษาไทย และสังคมศึกษา