การแข่งขันกีฬาระดับภาคใต้ "ลิกอร์เกมส์"

กีฬาเปตอง

รางวัลชนะเลิศเหรียญทองและเหรียญทองแดง