การประกวดประดิษฐ์กระทง

โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์

(6 พ.ย. 2557)