กิจกรรม "วันสุนทรภู่"
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
(26 มิ.ย. 2557)
ภาพชุดที่ 1