พิธีไหว้ครู
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
(5 มิ.ย. 2557)
ภาพชุดที่ 1