โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
::..< <มเหยงคณ์ เราคือผู้นำทางวิชาการ > > ..::

โครงการปฐมนิเทศครู
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
เวียนเทียน "วันวิสาขบูชา"

   
โครงการพลังงานสัญจร
สอบแข่งขันวิชาการ
ภายในโรงเรียน ป.5 (สน.สท.)
โครงการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ ระดับภาคใต้
     
ประชุมปฐมนิเทศพนักงานครูเทศบาล พิธีเปิด"นครวิชาการ" ประมวลภาพรับรางวัล "นครวิชาการ"
     
ประมวลภาพกิจกรรม"นครวิชาการ" กิจกรรม "ไหว้ครู" ร่วมแสดงความยินดี "นครวิชาการ"
     
กิจกรรม "วันสุนทรภู่" โครงการประกวดภาพวาดระบายสี ถวายพระพร วันแม่แห่งชา่ติ
     
ประชุมกรรมการสถานศึกษา รำถวายพระพร วันแม่แห่งชาติ กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
     
แข่งขันเทเบิลเทนนิส ชนะเลิศ
ละครภาษาอังกฤษ ป.4 -ป.6
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
     
Big Cleaning Day กีฬาสีสัมพันธ์ ปฐมวัย โครงการแข่งขันคนเก่ง
     
ขบวนพาเหรดกีฬากลุ่มโรงเรียน พิธีเปิด กีฬากลุ่มโรงเรียน กองเชียร์ กีฬากลุ่มโรงเรียน
     
นักกีฬา นักกรีฑา พิธีปิด กีฬากลุ่มโรงเรียน สัมมนาพนักงานครูเทศบาล
     
Computer Contest 2013 สอบแข่งขันคนเก่ง การแข่งขันเพชรยอดมงกุฏ(ไทย)
     
การแข่งขันเพชรยอดมงกุฏ(วิทย์) แข่งขันวิชาการ ระดับนานาชาติ ชุดการแสดงงานเดือนสิบ
     
การแข่งขันเปตอง
เทศกาลงานบุญสารทเดือนสิบ
ประมวลภาพผู้บริหารและ
ครูโรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
กิจกรรมบุญสารทเดือนสิบ
     
พิธีเปิดงานประเพณี
แห่หมรับบุญสารทเดือนสิบ

พิธีสมโภชโล่รางวัล
หมรับทองคำพระราชทาน
โครงการสวมหมวกนิรภัย
     
กีฬานักเรียนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ขอแสดงความยินดี
ท่านมาโนช เสนพงศ์
อบรมเชิงปฏิบัติการ
การจัดทำแผนปฏิบัติการ
     
ร่วมแสดงความยินดี
กับนักเรียน เข้าร่วมแข่งขันกีฬา
รอบคัดเลือกระดับภาคใต้
ทอดกฐินวัดมเหยงคณ์ บันทึกเทปถวายพระพร
วันพ่อแห่งชาติ
     
บันทึกเทปรำถวายพระพร
"วันพ่อแห่งชาติ"
เข้าค่ายลูกเสือ ป.5 วันพ่อแห่งชาติ
     
MERRY CHRISTMAS สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๗
"กิจกรรมตักบาตร"
สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๗
"ชุดการแสดง"
     
ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ กิจกรรม "วันครู" กิจกรรมลูกเสือเดินทางไกล
     
กิจกรรมทำผ้าบาติก บัณฑิตน้อย ปัจฉิมนักเรียน ป.6
     
   
 
::..< <มเหยงคณ์ เราคือผู้นำทางวิชาการ > > ..::
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
โทร. 075-356698
webmaster : นางปริชมน คงช่วย