โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน
กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย
รอบคัดเลือกระดับภาคใต้ ครั้งที่ 31 ประจำปี 2556
(7พ.ย. 2556)