โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
::..< <มเหยงคณ์ เราคือผู้นำทางวิชาการ > > ..::

ปฐมนิเทศพนักงานครู ทมย. ร่วมแสดงความยินด
นครตรังวิชาการ

   
กิจกรรม "วันสุนทรภู่" (ภาพชุดที่1)
กิจกรรม "วันสุนทรภู่" (ภาพชุดที่2) พิธีไหว้ครู (ภาพชุดที่1)
     
พิธีไหว้ครู (ภาพชุดที่2) พิธีเปิด การแข่งขันกีฬา กรีฑา
นักเรียนกลุ่มโรงรียน เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช
เปตอง
     
เทเบิลเทนนิส ฟุตซอล วอลเลย์บอล
     
พิธิปิดกีฬากลุ่มโรงเรียน บันทึกเทป ถวายพระพร
วันแม่แห่งชาต
บันทึกเทป รำถวายพระพร
วันแม่แห่งชาติ
     
ประชุมครู คืนความสุข เดินหน้าเทศบาล
ทำงานเพื่อประชาชน

วันแม่แห่งชาติ
     
กิจกรรมเลือกตั้ง สภานักเรียน นายกร่วมแสดงความยินด
รางวัลทักษะวิชาการระดับประเทศ
เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ
สัปดาห์วิทยาศาสตร
     
กีฬาสีสัมพันธ์ระดับปฐมวัย (ภาพชุด1) กีฬาสีสัมพันธ์ระดับปฐมวัย (ภาพชุด2) กีฬาสีสัมพันธ์ระดับปฐมวัย (ภาพชุด3)
     
COMPUTER CONTEST 2014 แห่หมรับ ณ วัดมเหยงคณ์ ร่วมขบวนแห่หมรับ
     
ร่วมงานสมโภชหมรับ นักเรียนร่วมการแสดง ณ
เวทีชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
นักเรียนร่วมการแสดง ณ
เวทีชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
     
ประชุมบุคลากร ร่วมฝึกซ้อมพิธิเปิดกีฬา อปท. ภาคใต้
"ลิกอร์เกมส์"
โครงการสอบวัดผล
อัจฉริยภาพทางวิชาการ
     
การแข่งขันกีฬาระดับภาคใต้
"ลิกอร์เกมส์"
กีฬาเปตอง
การแข่งขันกีฬาระดับภาคใต้
"ลิกอร์เกมส์"
กีฬาฟุตซอล
สอบนักธรรมสนามหลวง
     
บันทึกเทป
ถวายพระพรวันพ่อแห่งชาติ

การประกวดประดิษฐ์กระทง กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ (ภาพชุด 1)
     
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ (ภาพชุด 2) โครงการเพชรยอดมงกุฏ โครงการรณรงค์
การสวมหมวกนิรภัย
     
กิจกรรมวันคริสต์มาส กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม
(ภาพชุด 1)
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม
(ภาพชุด 2)
     
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โครงการสอบวัดความรู้ของ
สถาบันกวดวิชา แม็ค นครศรีฯ
ป.4 - ป.6

กิจกรรมทดสอบความรู้
สู่ความเป็นเลิศ ป.3 - ป.4
     
การสอบพัฒนาความเป็นเลิศ ร่วมให้กำลังใจผู้เข้าร่วมแข่งขัน
กีฬานักเรียน อปท. ระดับประเทศ
โครงการสอบคนเก่ง
ระดับประเทศ
     
กิจกรรม "วันครู" ร่วมแสดงความยินดี
นักกีฬาฟุตซอล
ร่วมแสดงความยินดี
นักกีฬาเปตอง
     
ร่วมแสดงความยินดี
นักกีฬาหมากฮอส
ร่วมแสดงความยินดี
คนเก่งวิชาการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ
ทักษะกระบวนการคิด
     
โครงการค่ายคณิตศาสตร์ กิจกรรม "วันมาฆบูชา" กิจกรรมลูกเสือเดินทางไกล
     
 
กิจกรรมบัณฑิตน้อย กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ  
     
   
 
::..< <มเหยงคณ์ เราคือผู้นำทางวิชาการ > > ..::
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
โทร. 075-356698
webmaster : นางปริชมน คงช่วย