เข้าค่ายลูกเสือ ป.5

โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์

(27 - 29 พ.ย. 2556)