วันพ่อแห่งชาติ

โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์

(4 ธ.ค. 2556)