กิจกรรมโรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์

เวียนเทียน "วันวิสาขบูชา"

(23 พ.ค. 2556)